fbpx

Från Vikhem till centrala Malmö är det 15 km, och till centrala Lund är det endast 10 km. Det finns täta bussförbindelser till båda städerna.
Det nya Vikhem är en modern trädgårdsstad – en levande stadsdel byggd för att hålla för framtiden.
Nya Vikhem är uppbyggt kring människor i rörelse och möten mellan människor. En levande gatumiljö inbjuder till spontana möten och bidrar till att skapa en trygg boendemiljö. Bebyggelsen innehåller en variation av boendeformer som tilltalar alla generationer och gör stadsdelen levande över tid.

Här bygger vi stenhus, 9 moderna radhus som bostadsrätter och 8 friliggande hus med äganderätt. Husen är placerade runt en gemensam skyddad grönyta. Husen ramas in av grönska och är anpassade till den omgivande bebyggelsen.

På området Vikhem i Staffanstorp kommer vi att uppföra 8 friliggande villor i lättbetong.
Här hittar mer information och länkar till utförlig beskrivning av husen.

Försäljningen har påbörjats och husen säljs genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Micael Hult micael.hult@lansfast.se
Telefon: 0708-57 50 74

På Vikhemsområdet kommer vi även att uppföra 9 radhus i form av en bostadsrättsförening.
Här hittar ni mer information och länkar till utförlig beskrivning av husen.

Försäljningen har påbörjats och husen säljs genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Micael Hult micael.hult@lansfast.se
Telefon: 0708-57 50 74

Försäljningen påbörjas till våren 2019.
Skicka in ditt intresse så får du förhandsinformation, innan vi påbörjar försäljningen