fbpx

Från Vikhem till centrala Malmö är det 15 km, och till centrala Lund är det endast 10 km. Det finns täta bussförbindelser till båda städerna.
Det nya Vikhem är en modern trädgårdsstad – en levande stadsdel byggd för att hålla för framtiden.
Nya Vikhem är uppbyggt kring människor i rörelse och möten mellan människor. En levande gatumiljö inbjuder till spontana möten och bidrar till att skapa en trygg boendemiljö. Bebyggelsen innehåller en variation av boendeformer som tilltalar alla generationer och gör stadsdelen levande över tid.

Här bygger vi 8 moderna parhus som äganderätt. Husen är placerade mot en gemensam skyddad grönyta. Husen ramas in av grönska och är anpassade till den omgivande bebyggelsen. Alla parhusen är slutsålda

Sedan tidigare har vi byggt 8 friliggande hus, vilka alla är sålda.

På området Vikhem i Staffanstorp kommer vi att uppföra 8 friliggande villor i lättbetong. Alla villor är slutsålda och sista villan blev inflyttningsklar under senvinter/tidig vår år 2021.

Här hittar mer information och länkar till utförlig beskrivning av husen.

På Vikhemsområdet kommer vi även att uppföra 8 moderna parhus som äganderätt. Alla parhusen är slutsålda och byggnation pågår

Här hittar ni mer information och länkar till utförlig beskrivning av husen.