fbpx

Naturliga material
Våra villor byggs med beprövade material som har använts i husproduktion under många år och är klassade som sunt byggnadsmaterial. Lättbetong har använts sedan 20-talet och är i dag lika självklart när man vill ha ett sunt boende.

Alla väggar byggs i naturmaterial, utan plaster och mineralull. Tack vare användandet av naturprodukter har väggmaterialet inga mätbara emissioner. Miljön är lika viktig för oss som för nästa generation.

Grundläggningen utförs med platta på mark efter ett väl beprövat system för att undvika framtida bekymmer. Uppvärmning sker med vattenburen golvvärme i kombination med värmepump eller fjärrvärme.

Som golvmaterial använder vi endast trä och klinker. På väggarna i bad- och duschrum är det kakel, aldrig plastmatta. Våra stenhus byggs för många års användning, därför måste alla material vara beständiga och ej allergiframkallande.

Väljer du väggar i stenmaterial får du en slät insida som är enkel att ytbehandla och renovera, till exempel vid omtapetsering, och på utsidan en vacker fasadyta med armerad puts.

Brandsäkert material
En annan fördel är att stenväggar inte brinner och sprider eld, vilket innebär hög brandtrygghet. Ett stenhus är dessutom energisnålt och har ett sunt inneklimat

Flexibelt material
Bland lättbetongens övriga fördelar kan nämnas snabbt montage och därmed kort byggtid, flexibelt byggsystem med oändliga möjligheter, minimalt underhåll, lång livslängd, god akustik, samt att huset är färdigisolerat och klart. När du ska bygga ditt hus är valet av naturmaterial därför ett naturligt val!

Eftersom vi använder sunda material när vi bygger våra stenhus kan vi med lätthet säga att man mår bra av att bo i våra hus,
både av det goda inneklimatet och när energiräkningen kommer.

Energisnålt material
Energikraven i de nya byggreglerna från Boverket klarar våra hus utan problem. Energimässigt är stenhus därmed ett lågenergihus, välisolerat och energisnålt och med låga driftkostnader.

Så här går det till:
En väggkonstruktion i lättbetong har inbyggda, slutna luftcellersom stoppar de luftströmmar i materialet
som försämrar isoleringsförmågan. Det finns helt enkelt inga ofullständigt utfyllda isoleringsutrymmen. Det betyder att du slipper obehagligt drag inomhus och att du sparar pengar på att den dyra värmen
inte försvinner ut genom väggarna. Väggmaterialets täthet och värmeisolerande egenskaper gör
alltså att du minskar energiåtgången och sänker därmed energiräkningen rejält.

Lättbetong är ett material med stor värmetröghet som har förmågan att lagra värme. Det innebär att
villan håller värmen inne på vintern och stänger den ute på sommaren – inomhusklimatet
blir jämnt och behagligt året runt.

 

Fuktsäkert material
Ett stenhus innebär vidare att det inte finns några hälsorisker och framtida problem. Röta, insekter och rost biter inte på stenmaterial. Lättbetongen i våra hus är oorganisk och därmed immun mot angrepp från fukt- och mögelsvampar. Ett sunt inneklimat är en av de stora fördelarna med våra hus – något som inte minst allergiker och astmatiker uppskattar – alla förtjänar ett sunt boende.

Haaks Stenhus miljöpolicy
Allt byggande förbrukar resurser och är alltid ett ingrepp i naturen. Därför är det viktigt att inriktningen på vår produktion anpassas till samhällets önskemål om en långsiktigt hållbar utveckling. Vi skall utgå från människan och platsen. Vi skall hushålla med resurser och använda sunda material och beprövad teknik för att nå målet.