fbpx

Passivhus i lättbetong.
Passivhus efterfrågas alltmer och därför startade Haaks Stenhus tillsammans med Metro Arkitekter och H+H Sverige år 2011 ett gemensamt projekt med utveckling av passivhus i lättbetong för svenska förhållanden. Projektet utmynnade i två hus som byggdes i Lomma, strax utanför Malmö.

Urban Skogmar på Metro Arkitekter ritade husen och ville ge dem en arkitektonisk egenart baserat på de byggtekniska förutsättningarna och detta i en enkel kvadratisk grundform. Fasaden har fått ett uttryck som kan liknas vid stora murblock i närliggande nyanser som är staplade på varandra. De olika ytorna fick skiftande ytstrukturer i putsen, vilket ger variation och liv i fasaden. Fönster och andra byggkomponenter har fått stå tillbaka för intrycket av muren. Knappt 180 kvm boarea (BOA) är fördelat på två plan som förbinds med en takljusbelyst trapphall. En väl tilltagen lanternin fungerar som reflektor och leder ner ljus i husets kärna. Fönsteröppningarna är omsorgsfullt placerade i siktlinjer och med solid lättbetong har det getts fantastiska möjligheter att forma fönstersmygarna, som vinklats för maximal ljusinstrålning och för att få ett intressant ljusspel i bostaden.

 

”Förutsättningarna var att jobba med 50 cm tjocka väggar och det ser jag ingen anledning att dölja. Det ska synas att det handlar om en tung stomme av ett solitt byggmaterial, ett hus som håller i århundraden.” Urban Skogmar.

 

Stenhård information
Husen byggs i två plan med 500mm tjocka ytterväggar av H+Hs lättbetongblock med densitetsklass 300. Grunden isoleras med 300 mm cellplast och takbjälklaget med 600 mm mineralull. Fönstren har ett u-värde på mindre än 0.8W/kvmK. Uppvärmning och ventilation sker med en ventilationsvärmeväxlare med ett elektriskt eftervärmarbatteri. Tappvarmvattnet värms med hjälp av solenergi. Ett mycket tätt byggnadsskal är en förutsättning för ett fungerande FTX-system. Om byggnadsskalet är otätt ökar energiförlusterna väsentligt. lättbetongbyggnader är enkla att utföra med mycket god lufttäthet. det behövs inga plastfolier, tätningsremsor mm i väggarna utan tätheten uppnås med ett enda skikt, lättbetongmaterialet.
Husen uppfyller 2009 års krav på FEBY gällande projektering av passivhus.

Stomme av celblocket.
Celblocket är ett massivt lättbetongblock som uppfyller alla krav på brandsäkerhet, styrka, bärighet, isoleringsförmåga och värmekapacitet. När celblocket används som massiv ytterväggskonstruktion medverkar det till ett miljövänligt boende och ett behagligt inomhusklimat. Med celblocket får du en homogen oorganisk enskiktsvägg som är diffusionsöppen och lufttät. Sist men inte minst, celblocket medger individuell och spännande arkitektonisk utformning.

Energisnåla fönster och effektiva solfångare
Tre-skikts isolerglas med energibeläggning och argongas. Aluminium klädd utsida och isolerad karm. Ett fönster som passar väl in i Passivhusets täthetsprinciper med ett u-värde på lägre än 0.8W/kvmK. Solfångarna, som värmer tappvattnet är placerade på taket, innanför den förhöjda fasaden så de inte påverkar husets arkitektur.

FTX ventilation med återvinning
Med ett FTX system tas värmeenergin i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället flr att gå direkt ut i det fria. Energi sparas samtidigt som inomhus klimatet blir bättre. Genom att installera ett FTX system kan man återvinna värmen till mer än 80 %.