fbpx

Samtycke

Genom att godkänna vår integritetspolicy bekräftar du att du har tagit del av informationen och att
du samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakter med Haaks Stenhus förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter .

Vid användning av kontaktformulär samlar Haaks Stenhus in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Adress

Dina uppgifter hanteras inom koncernen och lämnas inte ut till tredje part. Det är ditt ansvar att vi har rätt kontaktuppgifter. Vanligtvis kan denna webbplats besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då
endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Dina personuppgifter behandlas och sparas av oss för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, ta kontakt eller ge den information som efterfrågas.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Haaks Stenhus. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Haaks Stenhus för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Haaks
Stenhus att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.
Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.
Vi använder även cookies för att förbättra upplevelsen för dig på vår webbplats.

Läs mer här om cookies.