fbpx

Vår historia

Haaks Stenhus – för sunt boende

Intresset för att bygga stenhus ökar. Det tycker vi på Haaks Stenhus är positivt, eftersom vi känner till alla de fördelar ett stenhus har och vi anser att alla förtjänar ett sunt boende. Med denna broschyr vill vi inspirera, informera och visa exempel på våra hus, så att du kan förverkliga planerna på ditt drömhus

Vi på familjeägda Haaks Stenhus – grundat 1990 av vd Per Haak – har byggt arkitektritade, sunda stenhus i många år. Genom åren har vi byggt hundratals unika villor, en erfarenhet som är en guldgruva att ösa ur inför nya projekt. Vi har byggt såväl styckebyggda stenhus som grupphus på egenexploaterad mark.

Oavsett hustyp, storlek eller utseende använder vi samma byggsystem. Det blir kostnadseffektivt, minimalt underhåll, lång livslängd, god värdestegring och låga driftskostnader. Att husen ser exklusiva ut, behöver alltså inte innebära att de är dyra att bygga.

Vi använder beprövade och naturliga material som är klassade som sunda byggmaterial – sunt inomhusklimat och låg energiåtgång är viktigt för oss.

Det Haaks Stenhus kan erbjuda dig och din familj är en möjlighet att tillsammans med oss kunna skapa ett unikt, sunt och personligt utformat boende med hög kvalitet, stor variation och bra prisbild. Färdigställandegraden väljer du själv. Du kan få materialleverans, stomrest hus eller totalentreprenad.

Det viktiga för oss på Haaks Stenhus är att det är ni som avgör hur ni vill bo. Vi utgår alltid ifrån våra kunders önskemål och tomtens förutsättningar. Vi värnar om kvalitet och känsla in i minsta detalj, personlig service och hantverksmässigt utförda hus. Vi bygger inte bara hus – vi skapar boende!

Haaks Stenhus miljöpolicy
Allt byggande förbrukar resurser och är alltid ett ingrepp i naturen. Därför är det viktigt att inriktningen på vår produktion anpassas till samhällets önskemål om en långsiktigt hållbar utveckling. Vi skall utgå från människan och platsen. Vi skall hushålla med resurser och använda sunda material och beprövad teknik för att nå målet.